Reprezentowanie poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych