WSKAZÓWKI DLA POSZKODOWANEGO

Celem uzyskania jak najwyższego odszkodowania pamiętaj, aby:

  • na bieżąco zbierać wszelką dokumentację związaną ze zdarzeniem, a w szczególności dokumentację medyczną z zakładów opieki zdrowotnej, ekspertyzy, wyceny, opinie itp…
  • gromadzić dowody poniesionych na skutek wypadku kosztów, jak m.in. rachunki za leczenie, sprzęt medyczny, pochówek, nagrobek itp…
  • zachować dla siebie kopie wszelkich pism składanych w sprawie, a jeśli nie jest to konieczne, nigdy nie oddawaj oryginałów pism;
  • jeśli to możliwe, spisać dane świadków wypadku, a jeśli masz taką możliwość odbierz od nich stosowne oświadczenia na piśmie;
  • zgromadzić wszelkie dokumenty wskazujące na zmianę Twojej sytuacji materialnej przed i po wypadku;
  • jeżeli ubezpieczyciel wypłacił Ci już odszkodowanie, które Cię nie satysfakcjonuje, zachowaj wydaną przez niego decyzję w tej sprawie
  • jeżeli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania – zachowaj decyzję odmowną.

Zgromadzenie pełnej dokumentacji dotyczących sprawy znacznie zwiększa szansę, aby pozyskać wyższe odszkodowanie.

Tak zgromadzoną dokumentację przynieś do nas, celem przeanalizowania sprawy, bądź umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem!

Nie masz wszystkich dokumentów? Nie martw się!

Dobrze wiemy, że w trudnych chwilach po wypadku nie zawsze myślisz o tym, aby zbierać dokumentację potrzebną do uzyskania odszkodowania. Jeśli nie masz jakiegoś dokumentu, pomożemy Ci go zdobyć, albo pozyskamy go za Ciebie. Bez jakichkolwiek problemów uzyskamy dokumentację medyczną, notatkę policyjną, treść wyroku sądu, czy nawet numer polisy OC sprawcy wypadku. Jeżeli sprawca wypadku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, dochodzimy roszczeń od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

PAMIĘTAJ!
Zawsze możesz liczyć na nasza pomoc!
Gwarantujemy najwyższą jakość usług!