Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób, które w celu uzyskania należnego odszkodowania chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń. Naszą specjalnością jest dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych, powstałych m. in. wskutek takich zdarzeń jak:
– wypadek komunikacyjny
– wypadek rowerowy
– potrącenie pieszego
– wypadek przy pracy
– wypadek w drodze do i z pracy
– wypadek rolniczy
– wypadek związany z uprawianiem sportu
– zalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, huragan
– szkody w transporcie, OC przewoźnika, ubezpieczenia cargo
– śmierć osoby bliskiej

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy naszym Klientom dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem, takich jak: zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów (zarobków), zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów naprawy samochodu, zwrot kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy, komputer), renta z tytułu niezdolności do pracy, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość, zwrot kosztów opieki osoby trzeciej, zwrot kosztów pogrzebu, stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, renta alimentacyjna po zmarłym dla żony, dzieci i innych osób, którym zmarły dostarczał środki utrzymania, koszty ratowania mienia, pełne odszkodowanie za utracone mienie. Dochodzimy także odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zajmujemy się również pomocą poszkodowanym podczas negocjowania kapitalizacji renty. W prowadzoną przez nas działalność zaangażowany jest zespół prawników oraz specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń.

Nasza oferta obejmuje prowadzenie pełnej obsługi spraw szkodowych, w tym:
• ocenę rozmiaru szkody,
• zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń,
• reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,
• weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,
• reprezentację na drodze postępowania sądowego przez radców prawnych lub adwokatów z doświadczeniem w prowadzeniu procesów odszkodowawczych.

WYNAGRODZENIE
Wysokość naszego wynagrodzenia uzależniona jest od wyniku sprawy. wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie.

WYBIERZ ROZWAŻNIE!
Prosimy pamiętać, aby nie podejmować wiążących decyzji co do wyboru pełnomocnika w sprawie o odszkodowanie bezpośrednio po wypadku, w stanie wzburzenia, szoku, stresu i silnych emocji. Skierujmy się do specjalisty, gdy będziemy już spokojni i odzyskamy zdolność pełnej oceny sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie ma żadnych prawnych wymogów, aby roszczenia za szkody na osobie z ubezpieczeń OC czy NNW kierować do zakładu ubezpieczeń w jakimś narzuconym krótkim czasie od wypadku (np. 7, 14, czy 30 dni ) – roszczenia te muszą być zgłoszone tylko przed upływem terminów przedawnienia, które wynoszą co do zasady 3 lata, a niekiedy nawet do 20 lat od dnia wypadku. Nie podejmujcie więc Państwo pochopnych decyzji o wyborze swego pełnomocnika.